Barnepartier info og påmelding

Gymlek 3-5 år

Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktivitet for barn.

 • lek og trening av grov- og finmotorikk
 • foreldre og barn trener samme
 • trening av kropps- og romorientering
 • bruk av kroppen gjennom dramatisering
 • musikk- og rytmetrening
 • aktiviteter med småapparater, ball, rockeringer, tau
 • aktiviteter i apparatene matte, svingstang, trampoline, ringer og bom

Aktivitetsplan 3 år
Aktivitetsplan 4 år
Aktivitetsplan 5 år

 

Idrettens grunnstige 6-10 år

Gymnastikk og turn er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung aldre kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barn trives når de har framgang og lærer nye bevegelser.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund har utviklet konseptet Idrettens Grunnstige:

Idrettens Grunnstige er bygd opp slik at barna har noe å strekke seg mot hele tiden. Gjennom 10 ulike øvelsesgrupper som hver er delt inn i 10 trinn, fra det helt enkle til en ferdig turnøvelse, lærer barna de mest grunnleggende ferdighetene i turn. 

 • fiksering
 • balanse
 • spenst
 • ball
 • parøvelser
 • benker
 • ringer/svingstang
 • Trampett
 • rytme

 

Aktivitetsplan 1.-2.  klasse jenter
Aktivitetsplan 3.-4. klasse jenter
Aktivitetsplan 1.-2. klasse gutter
Aktivitetsplan 3.-4. klasse gutter

 

Turn SFO 

 

Turn SFO er et treningstilbud for barn fra 1.klasse, med åpningstider fra kl. 13.30-16.30. Partiet har ekstra god plass i turnhallen, lengre treningstid, matservering og dyktige trenere. 

For mer informasjon følg link:  Informasjon Turn SFO

Pris pr semester

Kontingent (gjelder for et helt kalenderår): kr 400
Treningsavgift:
Gymlek kr 1230,- pr halvår
Idrettens Grunnstige kr 1500,- pr halvår

Turn SFO: 2 dager kr 1650,- kr pr måned (mandager og onsdager)
Turn SFO: 1 dag kr 1150,- kr pr måned (mandag eller onsdag)

 

 Treningstider våren 2023

Idrettens Hus:

Gymlek barn født i 2019: Tirsdager klokken 1700-1800
Gymlek barn født i 2018 : Mandager kl. 1700-1800
Gymlek barn født i 2017: Torsdager kl 1700-1800


Idrettens Grunnstige jenter født 2016: Mandager kl 1800-1900
Idrettens Grunnstige jenter født 2015: Tirsdager kl 1800-1900
Idrettens Grunnstige jenter født 2014: Mandager kl 1900-2000
Idrettens Grunnstige jenter født 2013: Tirsdager kl 1900-2000

Åpen konkurransegruppe 2.-4. klasse: Tirsdager klokken 1430-1630, torsdager kl. 1430-1630

Idrettens Grunnstige gutter født 2016/2015: Onsdager kl 1700-1800
Idrettens Grunnstige gutter født 2014/2013: Onsdager kl 1800-1900

 

 


Galleri