Barnepartier info og påmelding

Gymlek 3-5 år

Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktivitet for barn.

Molde Turnforening har Gymlek partier på følgende dager:

Mandag 1630-1730, barn født 2019

Tirsdag 1630-1730, barn født  2020. Åpen turnhall barn/foreldre 

Onsdag 1630-1730, barn født 2018 

Torsdag 1630-1730, barn født 2018


Hovedmålet er at barna skal oppleve mestring samtidig som de er trygge i et utviklende miljø. Samtidig som de utfordrer seg fysisk og  blir kjent med og lærer seg turn-elementer. 


Dette gjør vi gjennom: 

  • lek og trening av grov- og finmotorikk
  • foreldre og barn trener sammen
  • trening av kropps- og romorientering
  • bruk av kroppen gjennom dramatisering
  • musikk- og rytmetrening
  • aktiviteter med småapparater, ball, rockeringer, tau
  • aktiviteter i turnapparatene i hallen


Aktivitetsplan 4 år
Aktivitetsplan 5 år

Foresatte er med i hallen på alle våre Gymlek partier, men foreldre er gradvis mindre involvert i aktivitetene når barna blir eldre.
På vårt foreldre&barn parti (barn født 2020) styres aktiviteten i hovedsak av foreldrene.  Turnhallen er rigget for aktivitet for de minste og det er instruktører tilstede for å veilede. 

 

Idrettens grunnstige 6-10 år


Idrettens Grunnstige partiene trener 1 time en gang i uka, mandag-onsdag på kveldstid.


Mandag 1730-1830: Idrettens Grunnstige jenter 2017
Mandag 1830-1930:  Idrettens Grunnstige jenter 2015
Tirsdag 1730-1830: Idrettens Grunnstige jenter 2016
Tirsdag 1830-1930:  Idrettens Grunnstige jenter 2015

Etter skolen:
Gutter 2.-4. klasse, mandager fra kl. 14:30- 16:30
Jenter 2.- 4.klasse, mandag eller onsdag kl. 14.30- 16.00

 


* Alle våre medlemmer får tilbud om å delta på interne oppvisninger, som klubb oppvisning og Juleavslutning som avholdes hvert år. 

Gymnastikk og turn er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder legger grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. 

Alle våre Idrettens Grunnstige partier har fokus på å gi kjennskap til og lære grunnleggende turn elementer gjennom treningen. Dette gjøres gjennom styrke og bevegelighets trening, koordinasjon, rytme og trening turn apparatene. 

 

Aktivitetsplan 1.-2.  klasse jenter
Aktivitetsplan 3.-4. klasse jenter
Aktivitetsplan 1.-2. klasse gutter
Aktivitetsplan 3.-4. klasse gutter

 

 

Pris pr semester

Kontingent (gjelder for et helt kalenderår): kr 400

Treningsavgift:

Gymlek barn født 2020 kr  1550,- pr semester

Gymlek barn født 2019 og 2018 kr 1650,- pr semester

Idrettens Grunnstige en time pr uke kr 1850,- pr semester

Idrettens Grunnstige jenter 2.-4. klasse: Mandager/Onsdager fra 1430-1600  kr 2500,-

 

 
 

 
 

 

Galleri