Barnepartier info og påmelding

Gymlek 3-5 år

Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktivitet for barn.

Molde Turnforening har Gymlek partier på følgende dager:

Mandag 1700-1800, barn født 2019

Tirsdag 1700-1800, barn født  2020. Åpen turnhall barn/foreldre 

Onsdag 1630-1730, barn født 2018 (nytt parti)

Torsdag 1700-1800, barn født 2018


Hovedmålet er at barna skal oppleve mestring samtidig som de er trygge i et utviklende miljø. Samtidig som de utfordrer seg fysisk og  blir kjent med og lærer seg turn-elementer. 


Dette gjør vi gjennom: 

  • lek og trening av grov- og finmotorikk
  • foreldre og barn trener sammen
  • trening av kropps- og romorientering
  • bruk av kroppen gjennom dramatisering
  • musikk- og rytmetrening
  • aktiviteter med småapparater, ball, rockeringer, tau
  • aktiviteter i turnapparatene i hallen


Aktivitetsplan 4 år
Aktivitetsplan 5 år

Foresatte er med i hallen på alle våre Gymlek partier, men foreldre er gradvis mindre involvert i aktivitetene når barna blir eldre.
På vårt foreldre&barn parti (barn født 2020) styres aktiviteten i hovedsak av foreldrene.  Turnhallen er rigget for aktivitet for de minste og det er instruktører tilstede for å veilede. 

 

Idrettens grunnstige 6-10 år


Idrettens Grunnstige partiene trener 1 time en gang i uka, mandag-onsdag på kveldstid.


For de som ønsker å trene mer og delta på konkurranser har vi disse partiene:

Gutter fra 2. klasse, tirsdag og torsdag kl. 14:30- 16:30

Jenter fra 2.klasse, tirsdag og torsdag kl. 14.30- 16.30

Nytt parti:
Vi har også satt opp et ekstra Idrettens Grunnstige-parti for jenter 2-4 klasse, som ønsker å trene rett etter skoletid.
Dette partiet har trening onsdager fra kl. 15:00-16:30. 


* Alle våre medlemmer får tilbud om å delta på interne oppvisninger, som klubb oppvisning og Juleavslutning som avholdes hvert år. 

Gymnastikk og turn er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder legger grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. 

Alle våre Idrettens Grunnstige partier har fokus på å gi kjennskap til og lære grunnleggende turn elementer gjennom treningen. Dette gjøres gjennom styrke og bevegelighets trening, koordinasjon, rytme og trening turn apparatene. 

 

Aktivitetsplan 1.-2.  klasse jenter
Aktivitetsplan 3.-4. klasse jenter
Aktivitetsplan 1.-2. klasse gutter
Aktivitetsplan 3.-4. klasse gutter

 

Turn SFO 

Turn SFO er et treningstilbud for barn fra 2.klasse, med åpningstider fra kl. 13.30-16.30. Partiet har ekstra god plass i turnhallen, der de har lek og turntrening organistert og ledet av våre faste ansatte hovedtrenere. 
Vi serverer mat og tilbyr leksehjelp.

For mer informasjon følg link:  Informasjon Turn SFO

Pris pr semester

Kontingent (gjelder for et helt kalenderår): kr 400

Treningsavgift:

Gymlek barn født 2020 kr  1350,- pr semester

Gymlek barn født 2019 og 2018 kr 1450,- pr semester

Idrettens Grunnstige en time pr uke kr 1650,- pr semester

Idrettens Grunnstige jenter 2.-4. klasse: Onsdager fra 1430-1600  kr 2375,-

Konkurransegruppe krets, jenter fra 2. klasse: Tirsdager og torsdager fra 1430-1630 kr 4150,-

Konkurransegruppe krets gutter fra 2. klasse: Tirsdager og torsdager fra 1430-1630, kr 4150,- 

Turn SFO: 2 dager kr 1750,- kr pr måned (mandager og onsdager)

Turn SFO: 1 dag kr 1150,- kr pr måned (mandag eller onsdag)

 

 Treningstider høsten 2023

Idrettens Hus:

Gymlek barn født i 2020: Tirsdager klokken 1700-1800

Gymlek barn født i 2019 : Mandager kl. 1700-1800

Gymlek barn født i 2018: Torsdager kl 1700-1800 og onsdager fra kl 1730-1830

Idrettens Grunnstige jenter født 2017: Mandager kl 1800-1900

Idrettens Grunnstige jenter født 2016: Tirsdager kl 1800-1900

Idrettens Grunnstige jenter født 2015: Mandager kl 1900-2000

Idrettens Grunnstige jenter født 2014: Tirsdager kl 1900-2000

Idrettens Grunnstige gutter født 2017/2016/2015: Onsdager kl 1730-1830

Nye parti:

Idrettens Grunnstige jenter 2.-4. klasse: Onsdager fra 1430-1600

Konkurransegruppe krets jenter fra 2. klasse: Tirsdager og torsdager fra klokken 1430-1630
Konkurransegruppe krets gutter fra 2. klasse: Tirsdager og torsdager fra klokken 1430-1630
 

 
 

 

Galleri