Barnepartier info og påmelding

Gymlek 0-5 år

Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktivitet for barn.

 • lek og trening av grov- og finmotorikk
 • foreldre og barn trener samme
 • trening av kropps- og romorientering
 • bruk av kroppen gjennom dramatisering
 • musikk- og rytmetrening
 • aktiviteter med småapparater, ball, rockeringer, tau
 • aktiviteter i apparatene matte, svingstang, trampoline, ringer og bom

Aktivitetsplan 3 år
Aktivitetsplan 4 år
Aktivitetsplan 5 år

 

Idrettens grunnstige 6-10 år

Gymnastikk og turn er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung aldre kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barn trives når de har framgang og lærer nye bevegelser.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund har utviklet konseptet Idrettens Grunnstige:

Idrettens Grunnstige er bygd opp slik at barna har noe å strekke seg mot hele tiden. Gjennom 10 ulike øvelsesgrupper som hver er delt inn i 10 trinn, fra det helt enkle til en ferdig turnøvelse, lærer barna de mest grunnleggende ferdighetene i turn. 

 • fiksering
 • balanse
 • spenst
 • ball
 • parøvelser
 • benker
 • ringer/svingstang
 • Trampett
 • rytme

 

Aktivitetsplan 1.-2.  klasse jenter
Aktivitetsplan 3.-4. klasse jenter
Aktivitetsplan 1.-2. klasse gutter
Aktivitetsplan 3.-4. klasse gutter

 

Pris

Kontigent (gjelder for et helt kalenderår): kr 400
Treningsavgift:
Gymlek kr 1100,- pr halvår
Idrettens Grunnstige kr 1300,- pr halvår

Treningstider høsten 2019

Gymlek barn født i 2015: Mandager kl 1700-1800
Gymlek barn født i 2014: Torsdager kl 1700-1800

Idrettens Grunnstige jenter født 2013: Mandager kl 1800-1900
Idrettens Grunnstige jenter født 2012: Tirsdager kl 1800-1900
Idrettens Grunnstige jenter født 2011: Mandager kl 1900-2000
Idrettens Grunnstige jenter født 2010: Tirsdager kl 1900-2000

Idrettens Grunnstige (ekstra gruppe) 1. og 3. klasse: Tirsdager fra 1700-1800

Idrettens Grunnstige gutter født 2012/2013: Onsdager kl 1700-1800
Idrettens Grunnstige gutter født 2010/2011: Onsdager kl 1800-1900

 

 

 


Galleri