Barnepartier info og påmelding

Gymlek 3-5 år

Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktivitet for barn.

 • lek og trening av grov- og finmotorikk
 • foreldre og barn trener samme
 • trening av kropps- og romorientering
 • bruk av kroppen gjennom dramatisering
 • musikk- og rytmetrening
 • aktiviteter med småapparater, ball, rockeringer, tau
 • aktiviteter i apparatene matte, svingstang, trampoline, ringer og bom

Aktivitetsplan 3 år
Aktivitetsplan 4 år
Aktivitetsplan 5 år

 

Idrettens grunnstige 6-10 år

Gymnastikk og turn er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung aldre kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barn trives når de har framgang og lærer nye bevegelser.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund har utviklet konseptet Idrettens Grunnstige:

Idrettens Grunnstige er bygd opp slik at barna har noe å strekke seg mot hele tiden. Gjennom 10 ulike øvelsesgrupper som hver er delt inn i 10 trinn, fra det helt enkle til en ferdig turnøvelse, lærer barna de mest grunnleggende ferdighetene i turn. 

 • fiksering
 • balanse
 • spenst
 • ball
 • parøvelser
 • benker
 • ringer/svingstang
 • Trampett
 • rytme

 

Aktivitetsplan 1.-2.  klasse jenter
Aktivitetsplan 3.-4. klasse jenter
Aktivitetsplan 1.-2. klasse gutter
Aktivitetsplan 3.-4. klasse gutter

 

 

Turn SFO 

Om du ønsker å trene rette etter skolen istedenfor på kveldstid er dette noe for deg.

Du kan velge mellom en dag i uken (mandag eller onsdag) eller to dager i uken (mandag og onsdag)
Direkte fra skolen får du mulighet til å trene, leke og eventuelt gjøre lekser om du ønsker det.

Deltagerne deles inn etter alder og nivå, og treningene organiseres med en instruktør pr 10 barn.

Vi har ingen øvre aldersgrense, og inviterer også ungdom til å delta. 

Pris pr semester

Kontingent (gjelder for et helt kalenderår): kr 400
Treningsavgift:
Gymlek kr 1300,- pr halvår
Idrettens Grunnstige kr 1450,- pr halvår

Turn SFO: 2 dager kr 1650,- kr pr måned (mandager og onsdager)
Turn SFO: 1 dag kr 1150,- kr pr måned (mandag eller onsdag)

 

 Treningstider høsten 2022

Idrettens Hus:

Gymlek barn født i 2019: Tirsdager klokken 1700-1800
Gymlek barn født i 2018 : Mandager kl. 1700-1800
Gymlek barn født i 2017: Torsdager kl 1700-1800


Idrettens Grunnstige jenter født 2016: Mandager kl 1800-1900
Idrettens Grunnstige jenter født 2015: Tirsdager kl 1800-1900
Idrettens Grunnstige jenter født 2014: Mandager kl 1900-2000
Idrettens Grunnstige jenter født 2013: Tirsdager kl 1900-2000

Åpen konkurransegruppe 2.-4. klasse: Tirsdager klokken 1430-1630, torsdager kl. 1430-1630

Idrettens Grunnstige gutter født 2016/2015: Onsdager kl 1700-1800
Idrettens Grunnstige gutter født 2014/2013: Onsdager kl 1800-1900

 

 


Galleri