Troppsgymnastikk og konkurranseturn

Alle konkurransepartiene rekrutteres fra Idrettens Gruinnstige. Om du ønsker å trene turn mer enn 1 gang i uken, og har fysiske forutsetninger som det kreves for stor treningsmengden, kan det være aktuelt å være med i konkurranser på krets- og/eller nasjonalt nivå. Det er vanlig praksis at vi har en prøvetid på ca. et halvt år, for å se om dette passer for de gymnastene som får tilbudet om å være med. Det vil derfor være et rulleringssystem, der flere får mulighet til å prøve seg. Det er dessverre begrensning i forhold til antallet plasser, da vi ønsker å hver enkelt skal få god oppfølging av sin trener.

Troppsgymnastikk

Troppsgymnastikk er en konkurransegren der du kan konkurrere i 3 ulike apparater.

I frittstående utfører gymnastene et program uten håndapparater til musikk. Programmet skal inneholde gymnastiske elementer (for eksempel hopp/sprang, piruetter, sving, balanse, bølger). Det skal også inneholde akrobatiske elementer (for eksempel hjul, håndstående, stift, flikk-flakk, salto). Det skal legges vekt på dynamikk i utførelsen av elementene og programmet skal inneholde formasjonsendringer, forflytninger og tempovekslinger. Frittståendeprogrammet utføres på et teppe som er 14 x 20 meter og 3,5 cm tykt.

I tumbling utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. I en serie skal hver gymnast utføre tre eller flere momenter etter hverandre. Tumbling er en 13-15 meter lang oppbygd bane med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp utfører akrobatiske elementer og lander på matter i enden av banen.

I trampett utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. Trampett er en "minitrampoline" med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander på tykke dynematter.

 

Turn Kvinner

Konkurransegren der gymnastene deltar i apparatene hopp, skranke, bom og frittstående. Dette er en individuell konkurranseform.
Det arrangeres oppvisningskonkurranser i aldersgruppen 6-10 år. Fra og med gymnastene fyller 11 år, kan de delta i krets/region eller nasjonale konkurranser, avhengig av nivå og treningsmengde.


Turn Menn

Det konkurreres innenfor apparatene hopp, skranke, ringer, bøylehest, frittstående og svingstang. Vi har dette turnåret lagt opp til et rent konkurranseparti for gutter.
Det arrangeres oppvisningskonkurranser i aldersgruppen 6-10 år. Fra og med gymnastene fyller 11 år, kan de delta i krets/region eller nasjonale konkurranser, avhengig av nivå og treningsmengde.

PRIS

Troppsgymnastikk: kr  5500,-
Turn kvinner aspirant: kr 7000,-
Turn kvinner miniaspirant: kr 5500,-
Turn menn fra 5. klasse: kr 5500,-
Turn menn 1.-4. klasse: kr 4200,- 

 

 

Galleri