Ungdom info og påmelding

Salto/UNGDOMSTROPP 

SALTO er et totalt trenings- og konkurransekonsept for ungdom som skal dekke opp om det SALTO står for; Sosialt - Allsidig - Lek - Turn - Oppvisning

Salto konspetet inneholder over 200 ulike aktiviteter/øvelser. Dette er ferdigheter som er avgjørende for å mestre gymnastikk- og turnferdigheter på en riktig måte. Disse ferdighetene og grunnelementene er:

- Fiksering - Balanse - Rotasjon - Fraskyv/stem - Landinger
- Parøvelser/Pyramider - Rytmisk arbeid med småapparater

- Metodisk beskrivelse i matte, hopp og trampett.

Molde Turnforening ønsker å tilby et godt treningstilbud for barn og unge i alderen 10-13 år. Dette er et flott rekrutteringsparti til vårt konkurranseparti i Troppsgymnastikk.

Aktivitetsplan Saltopartiene

Akrobatikk Ungdom 

Akrobatikk er et parti for ungdom som ønsker å lære seg mer akrobatikk. Her vil det være dyktige instruktører som har kurs i mottakning og innlæring av nye tricks/elementer.

Det vil være styrt oppvarming og ulike temaer som blir trent på gjennom sesongen. Ut over dette er det mye fri utfoldelse og opp til hver enkelt deltaker hva man ønsker å lære seg og utfordre seg selv på.

Fokus er gjennom trening å få større kroppsbeherskelse og mestringsfølelse. Dette er for alle som ønsker å lære seg akrobatikk i trygge omgivelser.

 Molde Turnforening tilbyr idag tre akrobatikk parti for ungdom i alderen 13-18 år.

 to aldersgrupper:
1. 5.-6. klasse:
Her er aktivitetene mere styrt med inndeling i grupper med apparatene trampoline, trampett og airtrack.

2. 7.-10. klasse: 
Her legges det opp til friere aktiviteter, med hovedfokus på akrobatikkelementer i trampoline og airtrack.

 

 

PRIS

Kontigent (gjelder for et helt kalenderår): kr 400,-
Treningsavgift kr 1300,- pr halvår

 

Treningstider

Ungdomstropp/Salto jenter 5. klasse: Torsdager kl 1800-1900
Ungdomstropp/Salto jenter 6.  klasse: Torsdager kl 1900-2000
Ungdomstropp jenter 7.-9. klasse: Torsdager kl 2000-2100
Salto/akrobatikk gutter 5.-6. klasse: Onsdager 1900-2000
Salto/akrobatikk jenter/gutter 7.-10. klasse: Tirsdager 2000-2100


 

 

UGalleri