Ungdom info og påmelding

Ungdomsparti akrobatikk og saltokonkurranser

SALTO er et totalt trenings- og konkurransekonsept for ungdom som skal dekke opp om det SALTO står for; Sosialt - Allsidig - Lek - Turn - Oppvisning

Salto konseptet inneholder over 200 ulike aktiviteter/øvelser. Dette er ferdigheter som er avgjørende for å mestre gymnastikk- og turnferdigheter på en riktig måte. Disse ferdighetene og grunnelementene er:

- Fiksering - Balanse - Rotasjon - Fraskyv/stem - Landinger
- Parøvelser/Pyramider - Rytmisk arbeid med småapparater

- Metodisk beskrivelse i matte, hopp og trampett.

Molde Turnforening ønsker å tilby et godt treningstilbud for barn og unge i alderen 10-13 år. Dette er et flott rekrutteringsparti til vårt konkurranseparti i Troppsgymnastikk.

Aktivitetsplan Saltopartiene

Akrobatikk Ungdom 

Akrobatikk er et parti for ungdom som ønsker å lære seg mer akrobatikk. Her vil det være dyktige instruktører som har kurs i mottaking og innlæring av nye tricks/elementer.

Det vil være styrt oppvarming og ulike temaer som blir trent på gjennom sesongen. Ut over dette er det mye fri utfoldelse og opp til hver enkelt deltaker hva man ønsker å lære seg og utfordre seg selv på.

Fokus er gjennom trening å få større kroppsbeherskelse og mestringsfølelse. Dette er for alle som ønsker å lære seg akrobatikk i trygge omgivelser.

 Molde Turnforening tilbyr i dag tre akrobatikk parti for ungdom i alderen 13-18 år.

 tre aldersgrupper:
1. 5.-7. klasse 
Her er aktivitetene mer styrt med inndeling i grupper med apparatene trampoline, trampett og airtrack.

2. 8.-10. klasse: 
Her legges det opp til friere aktiviteter, med hovedfokus på akrobatikkelementer i trampoline og airtrack.

3. Videregående skole

 Åpen konkurransegruppe

For deg som ønsker å trene 2 dager i uken og har som mål å delta i lokale og regionale konkurranser i troppsgymnastikk

 

Turn SFO 
 

Turn SFO er et treningstilbud for barn fra 1.klasse, med åpningstider fra kl. 13.30-16.30. Partiet har ekstra god plass i turnhallen, lengre treningstid, matservering og dyktige trenere. 

For mer informasjon følg link:  Informasjon Turn SFO

PRIS

Kontingent (gjelder for et helt kalenderår): kr 400,-
Treningsavgift kr 1500,- pr halvår

 

Treningstider

våren 2023

Ungdomstropp/Salto jenter 5. klasse: Torsdager kl 1800-1900
Ungdomstropp/Salto jenter 6.-7.  klasse: Torsdager kl 1900-2000
Ungdomstropp jenter 8.-10. klasse : Torsdager kl 2000-2100
akrobatikk gutter 5.-7. klasse: Onsdager 1900-2000
akrobatikk gutter 7.-10. klasse: Onsdag 2000-2100
Turn for ungdom og voksne (fra 16 år): Torsdager 2030-2130
Åpen konkurransegruppe troppsgymnastikk: Tirsdager og torsdager fra klokken 1800-2000

 

 

UGalleri