Ungdom info og påmelding

Ungdomsparti 

Våre ungdomspartier er oppdelt i akrobatikk parti  for gutter ( fra 4.klasse oppover)  og troppsparti for jenter (5.klasse og oppover) 


I tillegg til trening og innlæring av turnelement, legges det også opp til å skape miljø, gjennom blant annet at ungdommene inviteres til å delta på  ungdomssamlinger, oppvisninger og konkurranser på lavterskelnivå.

Saltokonkurranser arrangeres lokalt i regionen, der det konkurreres individuelt  i apparatene matte, trampett og hopp. 

 

Aktivitetsplan Saltopartiene

Akrobatikk Gutter

Akrobatikk er et parti for gutter som ønsker å lære seg mer akrobatikk og turn. Her vil det være dyktige instruktører som har kurs i mottaking og innlæring av nye tricks/turnelementer.

Fokus er gjennom trening å få større kroppsbeherskelse, mestringsfølelse og lære nye element. Dette er for alle som ønsker å lære seg akrobatikk/turn i trygge omgivelser.

To aldersgrupper:
* 4.-7. klasse 
Her er aktivitetene styrt med inndeling i grupper med apparatene trampoline, trampett og airtrack.

* 8.-10. klasse: 
Her legges det opp til friere aktiviteter med instruktører, med hovedfokus på akrobatikkelementer i trampoline og airtrack.

Troppsparti jenter

Molde Turnforening tilbyr tropps parti for jenter hvor man kan velge en eller to dager i uka, hvor de trener 2 timer.  

På våre tropps-partier trener man i apparatene tumbling, trampett, stortrampoline, matte og hopp. Treningene består av oppvarming, styrketrening og teknikktrening. På disse partiene kan få prøve seg på elementer som saltoer forover og bakover, flikkflakk og stift, men det krever at man trener mye på basiselementer som rulle, håndstående og hjul.


Treningstider ungdomspartier vårsemesteret 2024

Troppsgymnastikk en dag i uken: Torsdager fra kl. 17:30-19:30

Troppsgymnastikk to dager i uken: Tirsdager og fredager fra 1430-1630 

Akrobatikk gutter 4.-6. klasse: Onsdager fra 1830-1930

Akrobatikk gutter 7.-10. klasse: Onsdager fra 1930-2030

 

 

PRIS

Kontingent (gjelder for et helt kalenderår): kr 400,-

Treningsavgift akrobatikk gutter, 1 time trening pr uke kr 1850,- pr semester

Treningsavgift troppsgymnastikk jenter, 2 timer trening pr uke kr 2900,- pr semester

Treningsavgift troppsgymnastikk jenter, 4 timer trening pr uke kr 4200,- pr semester

 
 

 

Galleri