Påmelding

Er du nytt medlem eller ønsker å sette deg på venteliste på et av våre partier, bruk følgende link:

https://molde-turnforening.spoortz.no/portal/arego/club/1171/org-sign-up/1070 

TIMEPLAN HØSTEN2023

Noen av våre partier er dessverre fulle, link til disse ligger ikke ute. 

Ledige plasser høstsemesteret

Påmelding her

JULETURN 2.DESEMBER (2-8ÅR)

Påmelding her

Inngangsbillett publikum Juleoppvisningen 10. desember

Påmelding her
 

Betalingsinformasjon

For å trene i Molde Turnforening må man være medlem av foreningen, og betale en årlig medlemskontingent samt en treningsavgift per semester man deltar på aktivitet.

Medlemskontigent på 400,-  inkluderer lovpålagt forsikring for medlemmet og avgifter til Norges Gymnastikk-og Turnforbund. Kontingenten gjelder for et kalenderår (1. januar til 31. desember) og må betales i sin helhet uavhengig av når på året man melder seg inn.

Treningsavgiften er betalingen for aktiviteten (beløp varierer fra de ulike gruppene) og betales hvert halvår. Betaling skjer direkte ved påmelding.