Påmelding

Drop in time Turn for voksne
Torsdager fra 1930-2100
Påmelding

Drop inn basistrening voksne
Basis mann: Onsdager fra 2030-2130
Påmelding

 

Lørdagsparti Gymlek, 3 lørdager :
 
Gymlek barn født 2020/2021:  
Lørdager fra 09.30-10.30 
Påmelding

 

Gymlek barn født 2019/2018/2017:
Lørdager fra 10.30-11.30
Påmelding

 

TURNCAMP I VINTERFERIEN:

Påmelding TurnCamp

 

Klubboppvisning Idrettens Grunnstige 09. mars

Påmelding

 

Saltokonkurranse 10. mars

Påmelding

 

 
Molde Turnforening har byttet medlemssystem til Spond.
 
Vi har noen ledige plasser på følgende partier:
 
- Gutter 1-5 klasse (Idrettens Grunnstige)
- Jenter 2015 mandags kveld (Idrettens Grunnstige)
- Jenter 2014 tirsdags kveld (Idrettens Grunnstige)
- Akrobatikk gutter (ungdom)
- Troppsgymnastikk 1 dag i uken jenter 5.klass + (ungdom)
- Voksen partier
 
Følg linker for påmelding:
Påmeldingslink Idrettens Grunnstige 1-4 klasse
 
Påmeldingslink ungdomspartier 
 
Påmeldingslink voksenpartier  
 
 
 
 Link til påmelding gymlekpartier (Venteliste)
Påmelding Gymlek venteliste

 

 

 

 

 
 

Betalingsinformasjon

For å trene i Molde Turnforening må man være medlem av foreningen, og betale en årlig medlemskontingent samt en treningsavgift per semester man deltar på aktivitet.

Medlemskontigent på 400,-  inkluderer lovpålagt forsikring for medlemmet og avgifter til Norges Gymnastikk-og Turnforbund. Kontingenten gjelder for et kalenderår (1. januar til 31. desember) og må betales i sin helhet uavhengig av når på året man melder seg inn.

Treningsavgiften er betalingen for aktiviteten (beløp varierer fra de ulike gruppene) og betales hvert halvår.