Påmelding

Er du nytt medlem eller ønsker å sette deg på venteliste på et av våre partier, bruk følgende link:

https://molde-turnforening.spoortz.no/portal/arego/club/1171/org-sign-up/1070 

TIMEPLAN HØSTEN2023

Noen av våre partier er dessverre fulle, link til disse ligger ikke ute. 

Ledige plasser Idrettens Grunnstige 6-10 år

Påmelding her

Ledige plasser ungdomspartier

Påmelding her

Ledige plasser voksenpartier

Påmelding her

MANDAG 9. OKT ÅPEN DAG GYMLEK 2-5 ÅR

Påmelding her

MANDAG 9.OKT ÅPEN DAG 6-10 ÅR

Påmelding her

TIRSDAG 10. OKT ÅPEN DAG GYMLEK 2-5 ÅR

Påmelding her

TIRSDAG 10.OKT ÅPEN DAG 6-10 ÅR

Påmelding her

MANDAG OG/ELLER TIRSDAG - ÅPEN HALL FOR UNGDOM FRA 10 ÅR

Påmelding her
 

Betalingsinformasjon

For å trene i Molde Turnforening må man være medlem av foreningen, og betale en årlig medlemskontingent samt en treningsavgift per semester man deltar på aktivitet.

Medlemskontigent på 400,-  inkluderer lovpålagt forsikring for medlemmet og avgifter til Norges Gymnastikk-og Turnforbund. Kontingenten gjelder for et kalenderår (1. januar til 31. desember) og må betales i sin helhet uavhengig av når på året man melder seg inn.

Treningsavgiften er betalingen for aktiviteten (beløp varierer fra de ulike gruppene) og betales hvert halvår. Betaling skjer direkte ved påmelding.